Reference

Společnost OTTL s.r.o. realizuje projekt Prototypové centrum – firma OTTL s.r.o.,
jehož cílem je rozšíření kapacit firmy OTTL s.r.o. pro realizaci průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Certifikace

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) Level 3,
Audit je zaměřen na dodavatele v automobilovém průmyslu a obsahuje standardy ISO/IEC 27001.
Týká se především práce s informacemi, neboť většina projektů probíhá v režimu utajení.

Partneři